top of page
L1200611.jpg

OPPMERKING – VEIMERKING

Et godt førsteinntrykk er viktig!

En godt oppmerket parkeringsplass gir en bedre utnyttelse av parkeringsarealer og en bedre oversikt for de som skal parkere. Selve parkeringsplassen er gjerne det første besøkende ser når de ankommer din virksomhet, og derfor også en del av førsteinntrykket. Vi sørger for at merkingen bidrar til å gi et godt inntrykk av bedriften.

Merkespray
En enkel, men kortvarig løsning for oppmerking av parkeringsplasser. Beregnet forbruk er ca 600ml pr. 15 meter. Dette innebærer et forbruk på ca. 1 boks pr. andre p-plass. Holdbarheten er sjelden mer enn et år ved normal slitasje og få uker påsteder med stor trafikk. Vi anbefaler ikke denne løsning både av økonomiske og praktiske grunner. Kostnaden er høyere enn tradisjonell veimaling og resultatet blir ikke like bra. Snittkostnad pr parkeringsplass ligger på ca 150,- + arbeid.

 

Veimerkemaling

Veimerkemaling er et produkt som benyttes for oppmerking på asfalt/betong på parkeringsplasser, veier og flyplasser og en rekke andre arealer både utendørs og innendørs. Malingen kan vanligvis benyttes direkte på underlaget/asfalten, forutsatt at underlaget er rent og tørt. I noen tilfeller kan det være nødvendig å legge på primer før det males.

 

Veimerkemaling passer for middels trafikkerte områder. Vi anbefaler dette produktet spesielt på parkeringsplasser hvor underlaget ofte består av eldre asfalt eller ved remerking av for eksempel slitte parkeringslinjer. Produktet er prisgunstig, og vi benytter oss kun av kvalitetsprodukter som er laget for å tåle vårt nordiske klima.

Malingen tørker fort og er derfor lite forstyrrende for trafikken. Vi benytter høykvalitets maskiner  sprøyter ut veimerkemalingen med skarpe, rette kanter i en tykkelse på ca 350 my. Avhengig av underlaget velger vi den best egnede malingen for ditt område, og om det er nødvendig primer vi i forkant. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

bottom of page